Hidraulike dhe Elektrike

Sherbimet hidraulike dhe elektrike jane pjesë e gamës së shërbimeve që ne ofrojmë ose si sherbime të veçanta ose si pjesë e një restaurimi total ose ndertim nga fillimi.

Ne kemi ardhur në ndihmë me sherbimet tona te gjithe residenteve ose komercialeve ne nje kohe teper te shkurter dhe me cilesi maksimale